Ny sider, vi har flyttet hit

 Vi har ikke sluttet å legge ut aritkler om fotball, klikk på linken under til vårt nye nettsted, 

NORWEGIAN BLUE – LITT OM ALT – MEST OM FOTBALL

Kommentarer